ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันวิจัยและนวัตกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม (คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม)

  


 

ประชาสัมพันธ์
 
 
ข่าวกิจกรรม: สถาบันวิจัยและนวัตกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม จัดแสดงนวัตกรรมและผลงานวิจัยในงาน Palmex Thailand 2020 (อ่านต่อ)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์: PALMEX Thailand 2020 งานแสดงสินค้าและงานประชุมนานาชาติอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มที่ครบวงจรและใหญ่ที่สุดในไทย วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่ สงขลา (อ่านต่อ)

 
โครงการวิจัย
 
 
โครงการการพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนเพื่อความเข้มเข็งของเศรษฐกิจฐากรากฯ - กิจกรรมการศึกษาดูงานสมาชิกกลุ่มฯ (อ่านต่อ)
 
คลังความรู้
 
 
คู่มือเกษตรกร การผลิตปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ (อ่านต่อ)
 

 

 
 
รศ.ดร.กฤช สมนึก ผอ.ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงาน นำนักศึกษาและนักวิจัยวิศวกรรมเครื่องกล เข้าศึกษาดูงาน (อ่านต่อ)
 

 

   
    
Stressing need for improved smallholder performance
Indian and Chinese demand for palm oil likely to rise in 2021
------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------

Stressing need for improved smallholder performance, palm oil expert suggests public-private partnership...(อ่านต่อ)NEW

Palm oil demand from India and China is expected to grow in 2021, said CGS-CIMB head of research and regional head of agribusiness Ivy Ng....(อ่านต่อ)
ที่มา: The Edge Markets
ที่มา: The Edge Markets
 
ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ