รายงาน สถานการณ์การผลิตและการตลาดปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม

ถาม-ตอบ ปัญหาปาล์มน้ำมัน
 
ตอนที่ 19 ตอนที่ 18
ปาล์มน้ำมันมีเฉพาะดอกตัวผู้ไม่มีผลผลิต จะต้องทำอย่างไร? หลังฤดูแล้งมีทางใบหักเป็นจำนวนมาก แต่ทำไมถึง
(อ่านต่อ) NEW เป็นเฉพาะบางต้น เกิดจากอะไรและมีแนวทางแก้ไขอย่างไร?
   (อ่านต่อ) NEW

ประชาสัมพันธ์
   
▪ 5 เมษายน 2565

ข่าวกิจกรรม: อาจารย์ธีระพงศ์ จันทรนิยม ที่ปรึกษาสถาบันฯ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง กาโนเดอร์มาภัยเงียบในสวนปาล์มน้ำมัน และวิธีการใช้สารชีวภัณฑ์ B-Palm (อ่านต่อ)
▪ 11 มีนาคม 2565

 
วิกฤติขาดแคลนแรงงานมาเลย์ฉุดโอกาสทองอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
สมาคมเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มาเลเซีย (เอ็มอีโอเอ) เตือนว่า มาเลเซียกำลังสูญเสียโอกาสทองในการใช้ประโยชน์จากน้ำมันปาล์มราคาแพงและอาจประสบความสูญเสียในด้านการผลิตมากยิ่งขึ้น....(อ่านต่อ) NEW
ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ l 7 มิ.ย. 2565
 
โครงการวิจัย
 
 
โครงการวิจัย:

เครื่องผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องจากน้ำมันปาล์มดิบด้วยไฮโดรโซนิกคาวิเทชันแบบโรเตอร์และสเตเตอร์ 
(อ่านต่อ)

 
คลังความรู้
 
 
คู่มือเกษตรกร การผลิตปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ (อ่านต่อ)
 

 

ข้อมูลและสถิติเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
 
 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร กระบี่ และนครศรีธรรมราช (อ่านต่อ) UPDATE
 
 
ขอแสดงความยินดีกับทีมวิจัยด้านไบโอดีเซลของ ETRC นำโดย รศ.ดร.กฤช สมนึก ที่ได้รับรางวัล "SILVER MEDAL AWARD" (อ่านต่อ)